Onze visie

Mensen met een beperking zijn burgers die dezelfde kansen op een goed leven hebben als mensen zonder beperking. Dit betekent: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, bijdragen aan de samenleving én deel uit maken van de samenleving.